Our Knowledge Base - Tips

About NOB

Stichting NOB

tweetalige-kids-bg-about-text-right-11-09

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt het Nederlands onderwijs in het buitenland, in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Wereldwijd volgen ruim 13.000 kinderen Nederlands onderwijs via een bij NOB aangesloten Nederlandse school in het buitenland. Moedertaalonderwijs helpt deze Nederlandse kinderen en jongeren wereldwijd zich optimaal te ontwikkelen. Hun eigen culturele identiteit is daarbij de basis. Een basis waar zij op terug kunnen vallen en van waaruit zij verder kunnen groeien. NOB ondersteunt, verbindt en vertegenwoordigt door kennis te delen, leraren, schoolleiders en besturen te professionaliseren en continuïteit te waarborgen. 

www.stichtingnob.nl

Onderwijsinspectie

De Nederlandse onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs in binnen- en buitenland. Over de hele wereld zijn er ruim 200 scholen die onderwijs verzorgen dat zich richt op volledig dagonderwijs of de Nederlandse taal- en cultuur (NTC). De Nederlandse onderwijsinspectie bezoekt alle scholen in keer per vier jaar, dat geldt ook voor onze school. Meer informatie is te vinden op de website van de Onderwijsinspectie.

Gekwalificeerde leerkrachten

Bij Tweetalige Kids werken we alleen met gediplomeerde leerkrachten, onze leerkrachten zijn ervaren in het buitenland en krijgen jaarlijks bijscholing van Stichting NOB. Zo weet je zeker dat je kind goed begeleidt wordt en kun je ervan uitgaan dat de leerkracht alles in het werk stelt om je kind  mogelijk vooruit te helpen.

Bijscholing

Ieder jaar gaan onze leerkrachten naar de bijscholing van stichting NOB, waar ze uitgedaagd worden om weer nieuwe ervaringen op te doen, kritisch te kijken naar hun werk en op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws op onderwijsgebied.

Toetsen en LeerlingVolgSysteem

Onze school maakt gebruik van het Leerling Onderwijs Volg Systeem van CITO en van de methode gebonden toetsen. Na de afname wordt gekeken of de leerdoelen bereikt zijn aan het einde van een onderwijsperiode. Met het LOVS wordt het behaalde niveau van de leerling vergeleken met zijn eerdere vorderingen en met de vorderingen van andere, vergelijkbare, leerlingen in Nederland.

Partners

We werken samen met onderstaande uitgeverijen en onderwijsinstellingen.