About NOB

Stichting NOB

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt het Nederlands onderwijs in het buitenland, in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Wereldwijd volgen ruim 15.000 kinderen Nederlands onderwijs via een bij NOB aangesloten Nederlandse school in het buitenland. Moedertaalonderwijs helpt deze Nederlandse kinderen en jongeren wereldwijd zich optimaal te ontwikkelen. Hun eigen culturele identiteit is daarbij de basis. Een basis waar zij op terug kunnen vallen en van waaruit zij verder kunnen groeien. NOB ondersteunt, verbindt en vertegenwoordigt door kennis te delen, leraren, schoolleiders en besturen te professionaliseren en continuïteit te waarborgen. Tijdens de zomervakanties volgen onze leerkrachten bijscholingsprogramma’s van het NOB.

www.stichtingnob.nl

Nederlandse Onderwijsinspectie

De Nederlandse Onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs in binnen- en buitenland. Over de hele wereld zijn er ruim 200 scholen van Stichting NOB die onderwijs verzorgen dat zich richt op volledig dagonderwijs of NTC Onderwijs (Nederlandse Taal- en Cultuur ). De Nederlandse Onderwijsinspectie bezoekt deze scholen in het buitenland iedere vier jaar. Om ervoor te zorgen dat ons onderwijs aan de gewenste kwaliteit van het Ministerie van Onderwijs voldoet, werken we toe naar de Kerndoelen van het SLO (Nationaal Centrum Leerplanontwikkeling). Al onze methoden zijn door bekende uitgevers gemaakt met het oog op de Tussendoelen en Leerlijnen. De afgelopen jaren hebben we naar aanleiding van de adviezen van Stichting NOB een NTC-curriculum ontwikkeld wat speciaal voor kinderen in het buitenland geschikt is. Zo kunnen leerlingen bij ons de gehele basisschool doorlopen en zonder problemen instromen in het onderwijs in Nederland, mocht er sprake zijn van terugkeer.

Gekwalificeerde leerkrachten

Bij Tweetalige Kids werken we met gediplomeerde leerkrachten uit Nederland, daarnaast zijn onze leerkrachten ook ervaren in het buitenland. Een aantal teamleden werkt vanuit het buitenland en anderen vanuit Nederland. Voor ons is kwaliteit nauw verbonden met het de hoogte blijven van wat er speelt in het Nederlandse onderwijs. Ieder jaar gaan onze leerkrachten naar de bijscholing van stichting NOB, waar ze uitgedaagd worden om weer nieuwe ervaringen op te doen, kritisch te kijken naar hun werk en op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws op onderwijsgebied. Zo weet je zeker dat je kind goed begeleid wordt en kun je ervan uitgaan dat de leerkracht alles in het werk stelt om je kind  mogelijk vooruit te helpen.

Toetsen en LeerlingVolgSysteem

Onze school maakt gebruik van het Leerling Onderwijs Volg Systeem (LOVS). We gebruiken landelijk gerenommeerde toetsen (CITO, AVI, Dia toetsen ) en methode gebonden toetsen. Bij de Methode gebonden toetsen wordt na de afname gekeken of de leerdoelen bereikt zijn aan het einde van een onderwijsperiode. Hiervan zijn de resultaten dan ook ten alle tijde terug te zien via onze Online leeromgeving. Met behulp van het LOVS wordt het behaalde niveau van de leerling vergeleken met zijn eerdere vorderingen en met vergelijkbare leerlingen in Nederland.

Partners

We werken samen met onderstaande uitgeverijen en onderwijsinstellingen.