our-progrems

about

NTC onderwijs

our-progrems

Moedertaalonderwijs helpt Nederlandse kinderen wereldwijd zich optimaal te ontwikkelen. Hun eigen culturele identiteit is daarbij de basis. Een basis om op terug te vallen en verder te groeien. Onze leerlingen volgen onder begeleiding van hun ouders en onze leerkracht het volledige NTC programma (Nederlandse Taal- en Cultuur) op afstand. De leerlingen krijgen via onze lespakketten ongeveer tweeënhalf uur Taal- en Cultuuronderwijs per week. Voor onze lespakketten maken we gebruik van de nieuwste ontwikkelingen in de taalmethoden van bekende uitgevers, die we zoveel mogelijk digitaal aanbieden. Cultuuronderwijs is hiermee verweven en omvat naast actuele zaken, ook jeugdcultuur, gebruiken en gewoonten.

Taalmethoden Onderbouw

Je woont in het buitenland en er wordt vast veel gespeeld, geknutseld, getekend, gedanst en gezongen in het Nederlands. Thuis gebruik je waarschijnlijk dagelijks andere taal dan op school, daarom helpen wij je graag om je kind te begeleiden met de taalmethoden van school. De typisch Nederlandse praatplaten van BAS educatie zijn het uitgangspunt van onze lespakketten. Een boeiend en leerzaam programma met herkenbare thema’s uit de belevingswereld van je kind. Hiermee legt je kind een stevige basis voor de Nederlandse taal op jonge leeftijd en maakt hij kennis met voorbereidend lezen. Met de interactieve oefeningen gaat je kind zelf aan de slag. Ieder kind krijgt op zijn eigen niveau relevante opdrachten aangeboden. Met onze lespakketten kun je je kind goed voorbereiden op het ‘leren lezen’ en stimuleer je de mondelinge vaardigheden, de woordenschat, de zinsvorming, het taalbegrip (zoals rijmen en uitspraken) en het verhaalbegrip (voorloper van begrijpend lezen). Naast BAS gebruiken we ook de software van de bekende taalmethode “Schatkist”, die vooral bekend is om de kleurrijke interactieve oefeningen in spelletjesvorm.

Taalmethoden Middenbouw

Hoe leer je je kind goed lezen en schrijven in het Nederlands, terwijl je in het buitenland woont? In groep 3 helpen wij je vanaf de start bij het aanvankelijk en technisch lezen. In het begin gaat dat klank voor klank, maar voordat je het weet leest je kind al eenvoudige drieletterwoordjes en korte tijd daarna zelfs vloeiende zinnen. De letters komen één voor één tot leven in de nieuwste taalmethode van Zwijsen: de KIM versie van Veilig Leren Lezen. Mooie verhalen, interessante opdrachten, letterfilmpjes en aantrekkelijke software. De aandacht gaat uit naar het ontdekken en gebruiken van structuren in woorden en het verwerven van de teken-klankkoppelingen. Op die manier leggen kinderen in groep 3 een stevige basis voor hun taal-leesontwikkeling. Naast technisch lezen is er ook veel aandacht voor leesplezier, waardoor je kind vanzelf zin krijgt om een boek te pakken!

Taalmethoden Bovenbouw

Ons onderwijs in de bovenbouw is zo ingericht dat de leerlingen allemaal zoveel mogelijk adaptief onderwijs genieten, dat wil zeggen “Onderwijs op maat”. In de leerstof van de nieuwe taalmethode Taalverhaal.nu voor Taal en Spelling is er aandacht voor woordenschat, spreken & luisteren, schrijven en taalbeschouwing; de perfecte combinatie om de Nederlandse taal van je kind nog verder uit te breiden. Aansprekende lessen met kleurrijke materialen en daarnaast een digitaal oefenprogramma in spelvorm (serious game!) van Zwijsen. Met de adaptieve oefensoftware oefent elke leerling op zijn eigen niveau. Beide methoden maken veel gebruik van filmpjes en interactieve oefeningen om bijvoorbeeld de regels uit te leggen. Zo blijft het interessant voor je kind en blijft hij ook op deze leeftijd gemotiveerd om verder te gaan!

About NOB

Interesse? Schrijf je kind hier in!

Inschrijven