How consistently do I have to be?

Hoe consequent moet ik zijn?

Je kiest de taal die je gebruikt tegen je kind meestal onbewust. Er zijn verschillenden manieren om je kind een extra taal mee te geven, de bekendste zijn:

1) Eén Taal per Ouder strategie (One Person One language): beide ouders spreken hun eigen taal met het kind, bv. de moeder spreekt altijd Nederlands, de vader altijd Italiaans

2) Minderheidstaal thuis: bv. binnen het gezin wordt thuis Nederlands gesproken en buitenshuis de taal van de omgeving

3) Eén situatie, één taal: bv. Nederlands als mama alleen met de kinderen thuis is, de andere taal als partner er ook bij is, of koppel het Nederlands aan momenten bv. tijdens het eten of tijdens het spelletjes spelen, etc.

Het maakt niet zoveel uit welke manier je kiest, als je er maar achter staat. Spreek je kind niet in een mengelmoesje van talen aan, dat werkt alleen maar verwarrend. Maak duidelijk welke taal je wanneer spreekt en probeer je daaraan te houden. Hoe consequenter je bent, hoe groter de kans is dat je kind Nederlands spreekt. De kans dat je kind Nederlands gaat spreken, wordt veel groter op het moment dat je niet alleen consequent bent in de taal die je spreekt met je kind, maar ook in de taal die JIJ accepteert van je kind. Je kunt je kind helpen door hem te stimuleren om Nederlands terug te praten, bv. door te vertalen wat hij zei, door niet te reageren als hij de ‘verkeerde’ taal gebruikt of door in het Nederlands te vragen “Wat zei je?” . Doe dit wel op een leuke manier, het is niet erg als je kind er een paar woorden in de andere taal doorheen gebruikt, maar het het is wel belangrijk dat JIJ zelf gewoon Nederlands blijft praten en dat ook van je kind verwacht.

My child does not want to speak Dutch anymore, what can I do?

Mijn kind wil liever geen Nederlands meer praten, wat kan ik doen?

Het komt regelmatig voor dat kinderen op een bepaald moment liever geen Nederlands terug te praten. Zelfs wanneer je kind gewoon Nederlands spreekt, kan het zijn dat hij opeens stopt met Nederlands praten. Dit gedrag kan verschillende redenen hebben. Het kan te maken hebben met emotionele zaken waar je kind mee bezig is (pesten, nieuwe school, verhuizing, scheiding etc.). Maar het kan ook zijn dat het kind de andere taal beter spreekt en zich liever in de taal wil uitdrukken die hij het beste kent. Soms kan het ook iets zeggen over de relatie die een kind heeft met een persoon. Een andere reden kan zijn dat de Nederlandse taal een andere status heeft dan meerderheidsstaal. Het belang van erbij horen. Misschien wil je kind alleen maar hetzelfde zijn als zijn vriendjes en verkiest hij hun taal boven zijn taal. Welke reden dan ook, het is vooral belangrijk dat JIJ wel voet bij stuk houdt. De slechtste optie is om het Nederlands te laten zitten, want dan gooi je niet alleen NU deur dicht naar meertaligheid, maar ook voor op een later moment. Ga dus gewoon door met Nederlands praten en doe leuke en gezellige dingen in het Nederlands, zodat je kind goede ervaringen op blijft doen met de taal. Passieve tweetaligheid (alleen verstaan, niet spreken) kan redelijk snel omgezet worden in actieve tweetaligheid (verstaan en spreken). Je kind slaat ook bij passieve tweetaligheid wel alle woorden, zinsstructuren en uitspraak van het Nederlands op. Daarmee is je kind nog steeds op weg om meertalig te worden. Nu alleen nog de juiste prikkel, waardoor hij alles wat in zijn hoofd zit ook actief gaat gebruiken. Vaak zie je dat als kinderen weer iets ouder zijn, ze het wel weer interessant vinden om de taal te spreken.

My partner doesn’t speak Dutch, but l would like to raise my child biligual. What shall l do?

Mijn partner spreekt geen Nederlands, maar ik wil mijn kind toch meertalig opvoeden. Hoe pak ik dit aan?

Op het moment dat je in het buitenland woont, ben je als ouder zelf de eerst verantwoordelijke voor de tweetaligheid van je kind. Maar je doet dit niet alleen, je hebt de hulp van je partner hier absoluut bij nodig! Als de andere ouder geen Nederlands verstaat, kan hij of zij zich natuurlijk buitengesloten gaan voelen. De beste oplossing is dat de andere ouder Nederlands gaat leren. Als dat niet mogelijk is, is het zaak samen uit te zoeken hoe belangrijk jullie het vinden dat jullie kind meertalig opgroeit. Meertalig opvoeden draait niet alleen om het leren van een taal, maar is van invloed op persoonlijkheid, studie en de rest van het leven van je kind (werk, relatie etc.). Bedenk samen een plan van aanpak, wat realistisch is en waar jullie beiden achter staan. Dat geeft houvast voor jullie als ouders en je kind heeft die duidelijkheid ook nodig. Het gaat om de balans tussen wat belangrijk is voor je kind (consequent zijn, veel taalaanbod, respect voor de taal) en wat belangrijk is voor jullie gezinsleven (samen communiceren, elkaar vertrouwen). Ga samen op zoek naar manieren en oplossingen. Bv. dat je partner toch deel kan nemen aan het gesprek, door vaker te vertalen, je kind het ook in de andere taal te laten vertellen etc.

Till what age is the mixing of more languages normal..

Tot welke leeftijd is het door elkaar heen gebruiken van meerdere talen normaal?

Het is heel normaal dat je kind de talen door elkaar heen gebruikt, dat heet code mixen. Eigenlijk begint meertalig opvoeden al in de wieg, tot zijn tweede levensjaar maakt je kind geen onderscheid tussen de twee talen en zijn beide talen voor hem een geheel. Tussen zijn tweede tot zijn derde jaar wordt het hem duidelijk dat er twee verschillende talen zijn met elk hun eigen woorden en constructies en situaties waarin ze worden gebruikt. Wanneer je kind vier is, gaat hij de talen minder door elkaar heen gebruiken. Zo niet, ga dan op zoek naar een natuurlijke manier om je kind te herhalen of korte vragen te stellen. Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op het wel of niet door elkaar heen gebruiken van talen:

– Hoe vaak een kind de twee talen goed gescheiden van elkaar hoort (van meerdere mensen in verschillende contexten)
– De balans tussen de twee talen thuis en in de rest van zijn omgeving – Hoeveel ervaringen het kind op doet in beide talen
– Wat voor soort ervaringen het kind op doet in een taal – Of de ouders het gebruik van twee talen accepteren of niet
– Of de rest van de omgeving van het kind het mixen van talen accepteert. Het ene kind leert de taal sneller dan het andere kind.

Probeer je kind zo min mogelijk te bekritiseren en realiseer je dat jouw bezorgdheid je kind niet verder gaat helpen. Integendeel! Het belangrijkste is dat JIJ zoveel mogelijk probeert om de talen niet door elkaar heen te gebruiken. Jij bent immers een rolmodel voor je kind en hij kopieert jouw stijl en manier van praten. Let dus vooral op je eigen taalgebruik, dat geeft je kind houvast!