Loading...

Over de leerling

Iedere twee weken staat er een nieuw digitaal lespakket voor je kind klaar in zijn eigen Online leeromgeving. Onze taalmethoden zijn een samenvatting van wat er in Nederland op de scholen geleerd wordt, het kost ongeveer 2 – 2,5 uur per week om alles goed bij te houden.

Omdat we werken met kinderen die over de hele wereld verspreid wonen, hebben we ook verschillende vakanties. De Online leeromgeving is in principe altijd beschikbaar. Je kunt in overleg met de leerkracht zelf jullie vakantie indelen en mist dus niets! Van 22 december t/m 1 januari en in de maand augustus is het schoolvakantie voor de leerkrachten bij Tweetalige Kids, maar de Online leeromgeving blijft ook gewoon in de vakanties beschikbaar!

Over thuis

Een vaste computer of laptop met Windows besturingssysteem, een printer en een goede internetverbinding die gebruik maakt van de browser Chrome of Internet Explorer. Daarnaast is het van belang dat je een vast / statisch IP-adres hebt om toegang te kunnen krijgen tot het platform met de taalmethoden uit Nederland. Het is per land en situatie afhankelijk hoe dit geregeld is.

Iedere maand krijg je een factuur met het bedrag voor het schoolgeld, 89,00 Euro per maand. De inschrijfkosten van 75,00 Euro zijn eenmalig per schooljaar. Je kunt betalen via Paypal of d.m.v. een bankoverschrijving naar de rekening van de ABN-AMRO bank van onze Stichting in Nederland. We gaan ervan uit dat een leerling het schooljaar afrondt, vragen we een inschrijving voor het hele schooljaar. Is de leerling niet meer in de gelegenheid om om verder te gaan, dan geldt een opzegtermijn van 3 maanden, ingaande op de eerste dag van de kalendermaand. Na 1 april is het niet meer mogelijk om op te zeggen tot het einde van het schooljaar (31 augustus).

Over school

Ja, het is mogelijk om elk moment van het schooljaar in te stromen. Ieder kind werkt op zijn eigen niveau zijn persoonlijke lesprogramma door. Afhankelijk van het kind kan de stof worden versneld of juist langzamer doorgewerkt worden.

Voor groep 1 t/m 3 zijn er naast het digitale lesppakket ook werkboekjes die bij de methode horen. Voor de groepen 6 t/m 8 is de taalmethode helemaal digitaal. Voor het Schrijven maken alle groepen gebruik van de Schrijfmethode Pennestreken. Alle werkboekjes worden per post opgestuurd.