Over de leerling

Iedere twee weken staat er een nieuw digitaal lespakket voor je kind klaar in zijn eigen Online leeromgeving. Onze taalmethoden zijn een samenvatting van wat er in Nederland op de scholen geleerd wordt, het kost ongeveer 2 uur per week om alles goed bij te houden.

Wij adviseren eigenlijk altijd om zo vroeg mogelijk te beginnen, vanaf 3.5 jaar laten we kinderen toe tot groep 0/1. Uit onderzoek is gebleken dat de taalvaardigheden van jonge kleuters samenhangen met het gemak waarmee ze later gaan spellen en lezen. De basis die je je kind meegeeft op jonge leeftijd is dus belangrijk voor het succes van het leren lezen in groep 3 en de rest van de schoolcarriere. De taal die thuis gebruikt wordt is namelijk vaak anders dan de schooltaal in de lessen van de taalmethode. Zo krijg je een gevarieerder aanbod, wanneer je thuis en school combineert.

Omdat we werken met kinderen die over de hele wereld verspreid wonen, hebben we ook verschillende vakanties. De Online leeromgeving is in principe altijd beschikbaar. Je kunt in overleg met de leerkracht zelf jullie vakantie indelen en mist dus niets! Van 22 december t/m 1 januari en in de maand augustus is het schoolvakantie voor de leerkrachten bij Tweetalige Kids, maar de Online leeromgeving blijft ook gewoon in de vakanties beschikbaar!

Over thuis

We raden aan om op een laptop of vaste computer met een Windows besturingssysteem te werken. Let op: GEEN Apple! Onze leeromgeving maakt gebruik van IP-adressen, die door de IP-tool automatisch doorgegeven worden aan ons systeem. Dit programma kun je alleen op Windows computers installeren. 
 
Systeemvereisten:
– Google chrome en Internet Explorer 9 of hoger 
– De browser dient Java script en Flash te ondersteunen
– De schemrresolutie dient minimaal 1024 x 768 pixels te zijn 
– Adobe reader om PDF documenten te openen 
– Een geluidskaart voor het afspelen van M4a bestanden 
– Een printer

Iedere maand krijg je een factuur met het bedrag voor het schoolgeld, 99,00 Euro per maand. De inschrijfkosten van 99,00 Euro zijn eenmalig per schooljaar. Je kunt betalen via Paypal of d.m.v. een bankoverschrijving naar de rekening van de ABN-AMRO bank van onze Stichting in Nederland.

We gaan ervan uit dat een leerling het schooljaar afrondt, vragen we een inschrijving voor het hele schooljaar. Is de leerling niet meer in de gelegenheid om om verder te gaan, dan geldt een opzegtermijn van 3 maanden, ingaande op iedere 1e en 15e van de kalendermaand. Na 1 april is het niet meer mogelijk om op te zeggen tot het einde van het schooljaar (31 augustus).

Ja, het is zeker aan te raden om thuis geheel of gedeeltelijk Nederlands te spreken.  Het is voor je kind heel lastig om een taal te leren die thuis niet gesproken wordt en soms heeft je kind ook een beetje hulp nodig bij het programma.

Over school

Ja, het is mogelijk om elk moment van het schooljaar in te stromen. Ieder kind werkt op zijn eigen niveau en volgt zijn persoonlijke leerroute. Ons schooljaar loopt van 1 september tot 31 augustus. De taalprogramma’s voor de groepen 1,2 en 3 lopen het hele jaar door. De methode voor de groepen 4 t / m 8 wordt in de maand augustus geupdate, er is deze maand een speciaal vakantiepakket.

Voor groep 1 t/m 3 zijn er naast het digitale lesppakket ook werkboekjes die bij de methode horen. Voor de groepen 6 t/m 8 is de taalmethode helemaal digitaal. Voor het Schrijven maken alle groepen gebruik van de Schrijfmethode Pennestreken. Alle werkboekjes worden per post opgestuurd.

Heeft je kind tot kort geleden Nederlands onderwijs gevolgd, dan kijken we of hij verder kan gaan met de volgende jaargroep door middel van een instaptoets van de desbetreffende jaargroep. Hieraan kunnen we zien of je kind op het juiste niveau is om te beginnen.

Bij een leerling die één of meerdere jaren geen Nederlands onderwijs heeft gevolgd, wordt met behulp van instaptoetsen gekeken in welke jaargroep hij kan instromen. Dat is meestal lager dan de jaargroep waarin het kind (gezien zijn leeftijd) thuis hoort. Doordat onze leerlingen een persoonlijke leerroute volgen en eventueel versneld de stof kunnen doorlopen, kan een leerl​​​ing desgewenst naar een bepaald niveau toewerken. Dit is bijvoorbeeld het geval, wanneer een leerling terugkeert naar Nederland.

Bij kinderen die helemaal geen Nederlands onderwijs hebben gevolgd, maar wel goed Nederlands spreken en begrijpen wordt er aan de hand van een startgesprek en instaptoets(en) gekeken wat de juiste leerroute is. Dit is helemaal afhankelijk van de situatie en taalachtergrond van de leerling.

Nee, onze programma’s zijn niet geschikt voor beginners. Onze lespakketten zijn alleen geschikt voor kinderen die al Nederlands thuis spreken en dit verder uit willen breiden met lezen en schrijven. Het niveau van onze lespakketten is zoals op de Nederlandse basisscholen en dus veel te hoog gegrepen voor kinderen die niet voldoende Nederlands begrijpen. Het leren van Nederlands aan beginners vraagt een andere aanpak. We raden aan om eerst aan de slag te gaan met een prive leraar en de taalmethode Hotel Hallo, een methode voor kinderen van 5-11 jaar die vrijwel geen of een klein beetje Nederlands spreken.